Reisadvies Colombia: ieder land heeft er zijn eigen kijk op

Reisadvies Colombia: ieder land heeft er zijn eigen kijk op

Zo, dat is schrikken. Wie het kaartje van Colombia ziet dat hoort bij het het reisadvies van de Rijksoverheid, ziet geen plekje groen. Wel sieren geel (veiligheidsrisico’s), oranje (alleen noodzakelijk reizen) en rood (niet reizen) het reisadvies. Maar wat zeggen nu de overheden van andere westerse landen?

Het reisadvies voor Colombia van de Rijksoverheid is afgegeven in april 2017, maar is op de dag van dit artikel, 18 januari 2018, nog altijd van kracht. In een notendop zegt het reisadvies dat je in de toeristische gebieden wel kunt reizen, maar dat er veiligheidsrisico’s van kracht zijn. Wat precies die veiligheidsrisico’s zijn, specificeert het reisadvies niet. Wel spreekt het in algemene bewoordingen over de veiligheid Colombia, maar dan is het hele land meegenomen, dus ook de oranje en groene gebieden.

Reisadvies België

Kijken we naar het reisadvies van onze Zuiderburen dan valt op dat een kaartje met kleuren ontbreekt. De tekst op de website begint bemoedigend: “De veiligheidssituatie in Colombia is de voorbije jaren duidelijk verbeterd.” Daaronder gaat de bemoedigende tekst door: “Het bezoeken van de toeristische trekpleisters in grote steden zoals Bogotá, Medellín, Cali en van de grotere provinciehoofdsteden vormt doorgaans geen probleem.” Ook is het Belgische reisadvies duidelijk in wat de veiligheidsrisico’s inhouden: “Men moet wel op zijn hoede zijn voor kleine criminaliteit, die wel veelvuldig voorkomt en waar argeloze toeristen makkelijk slachtoffer van kunnen zijn. Men dient daarom steeds alert te zijn en zich aan een aantal voorzorgsmaatregelen te houden.” Wie het Belgische reisadvies in een kleurenkaartje zou moeten vatten, kiest wellicht voor de toeristische gebieden voor de kleur groen.

Groen is gaan

Dat is ook wat de Britse overheid doet. Haar kleurenkaartje is zeer recent, namelijk van 11 januari 2018. Opvallend is dat de kleur rood helemaal niet voorkomt. Die hanteren de Britten wel voor sommige landen, verraadt de legenda, maar dus niet voor Colombia. Groen en oranje kleuren het reisadvies. Daarbij zijn de toeristische gebieden groen ingetekend. En groen is gaan!

Amerikanen: van ‘level 3’ naar ‘level 2’

Tot slot kijken we nog even naar het reisadvies voor Colombia van de Amerikaanse overheid. De Amerikanen staan bekend om hun ‘veiligheid voor alles’-benadering. Tot voor kort schaalden zij een bezoek aan Colombia namelijk in als ‘level 3’, ofwel: heroverweeg reizen naar dit land. Sinds 12 januari van dit jaar is het mildere ‘level 2’ van kracht. Vrij vertaald is dat ‘er zijn veiligheidsrisico’s van toepassing’.

Huisregels

Wie deze vier reisadviezen bij elkaar in de blender stopt en even goed mixt, krijgt wellicht het beste reisadvies voor Colombia, in onze ogen. Voor de toeristische gebieden zouden wij de kleur groen willen meegeven, met als voorwaarde dat je je wel aan de ‘huisregels’ houdt. Dus pak geen taxi’s op straat, maar alleen bij officiële taxistandplaatsen, loop niet te koop met je dure bezittingen en wees iets meer op je hoede in de avond en nacht.  Voor meer tips lees je dit blogartikel. Wie buiten de toeristische gebieden wil reizen loopt wel een groter risico op (zeer) onveilige situaties, dus wie daar naartoe zou willen – en waarom zou je – doet er slim aan diepgravend advies op te vragen via diverse kanalen. Van lokaal tot de Nederlandse ambassade in Colombia.

Veilige reis!